Versenyszabályzat

MAGYAR VAGYOK KANADÁBAN- A KANADAI MAGYAR FIATALOK VETÉLKEDŐJÉNEK 2022. ÉVI RÉSZLETES VERSENYSZABÁLYZATA

 

1. A VERSENY SZERVEZŐI, LEBONYOLÍTÓI, KIZÁRÓ OKOK

A “Magyar Vagyok Kanadában” vetélkedő a kanadai hétvégi magyar iskoláinak programja, amelyet a Kanadai Magyar Kulturális Tanács és a DT elnöke, valamint az Ottawában működő Nemzeti Összekötő Diplomata javaslatára jött létre.

A versenyhez kapcsolódó felkészítő anyagot, mely egységesíti a témaköröket és követelményeket, a Kanadában működő hétvégi magyar iskolákban oktató tanárok közösen készítették el. Ez a felkészítő anyag adja az alapját a versenyen elhangzó kérdéseknek és így egyenlő lehetőséget teremt minden diaszpórában élő magyar fiatalnak arra, hogy sikeresen részt vegyen az országos versenyen.

Ezen anyag segítségével a kanadai magyar fiatalok nem csak, hogy egyenlő eséllyel mérettetik meg magukat, de az anyag elsajátítása közben magyarságtudatukat is fejlesztik.

A felkészülési időszakban a résztvevők a gyakorlófeladatok megoldásáért pontokat kapnak, a tavaszi megmérettetés során a versenyzők munkáját a „Magyar Vagyok Kanadában” zsűrije értékeli.

A zsűri tagja nem lehet a versenyzővel, vagy felkészítővel közeli kapcsolatban (rokoni vagy tanár-diák viszonyban) lévő személy.

A versenyben való részvétel ingyenes. Az országos versenyre március utolsó hetében, a járványügyi szabályok betartása miatt valószínűleg online kerül sor. A jelentkezőket időben értesítjük a verseny játékszabályairól és a verseny lebonyolításáról.

 

2. A VERSENY RÉSZTVEVŐI, MEZ, JUTALOM

A vetélkedőre Kanadában élő magyar fiatalok vehetnek rész három korosztályban: 7-9 éves, 10-13 éves és 14-18 éves korcsoportokban.

A versenyre a KMKT honlapján található online regisztrációs lap kitöltésével lehet jelentkezni 2022. február 15-ig.

https://kanadaimagyarkulturalistanacs.com/magyar-vagyok-kanadaban-jelentkezesi-lap/

A versenyre március végén kerül sor, a pontos időpontról a versenyzők az online regisztráció során megadott e-mail címre kapnak értesítést.

A versenyig a regisztrálók hozzáférést kapnak az online felkészítő modulokhoz és a témakörökhöz tartozó „Assigned Kahoot” linkekhez, melyek feladatait megadott határidőig kell elvégezni és melyekkel pontokat gyűjtenek a versenyzők.

Minden jelentkező versenyre tervezett “Magyar Vagyok Kanadában” mezt kap ajándékba, melyet kérjük, hogy a versenyen is viseljenek.

A vetélkedő nyertesei értékes jutalmat kapnak.

A versenyben való részvétel ingyenes.

 

3. A VERSENY MENETE

A verseny két részből áll: a felkészítő időszakból és a versenyből.

A versenyre 2022. február 15-ig lehet regisztrálni.

FELKÉSZÍTŐ IDŐSZAK

A verseny regisztrációját követően a versenyzők az általuk megadott e-mail címre kapják az információkat: felkészítő modul és pontgyűjtő feladatsor (Kahoot) linkeit. A versenyzőknek a megadott dátumig a feladatsort meg kell oldaniuk: az e-mailben kapott link segítségével kell belépniük a Kahoot feladatsorához, ott a „nickname” megadásakor-saját nevüket használva- kell a feladatokat a lehető leggyorsabban megoldaniuk.

A Kahoot tudáspróba eredményei összesítve lesznek és részét képzik a végeredményének.

A Kahoot tudáspróba értékelés szempontjai: a helyes válaszok száma és a teszt kitöltésére fordított idő.

Egy feladat megoldására maximálisan 2 perc fordítható.

A megadott határidőig a Kahoot többször is kitölthető, ebben az esetben a „nickname” megadásához plusz betűt vagy számot kell adni, hogy a rendszer el tudja fogadni.

(Például első próbálkozásnál „nickname”=KisBlanka, második esetben ”nickname”= KisBlanka2).

VERSENY

Az országos versenyre március utolsó hetében, a járványügyi szabályok betartása miatt valószínűleg online kerül sor. A jelentkezőket e-mailben értesítjük a verseny játékszabályairól és a verseny lebonyolításáról.

A jelentkezők a versenyre tervezett “Magyar Vagyok Kanadában” mezt kapnak ajándékba, melyet kérjük viseljenek a versenyen.

 

4. A VERSENYZŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A résztvevők joga, hogy a verseny során betekintést nyerhessenek teljesítményük értékelésébe. A verseny eredményei láthatóak lesznek a Kanadai Magyar Kulturális Tanács honlapján is.

A személyes vagy online megjelenést igénylő fordulókon kép-, és hangfelvétel készülhet, amelyen a vetélkedő résztvevői is feltűnhetnek. A szervezők a felvételeket a „Magyar Vagyok Kanadában” vetélkedő népszerűsítése céljából nyomtatott és internetes sajtótermékekben, valamint internetes oldalakon nyilvánosságra hozhatják, helyi és hazai TV-ben bemutatásra kerülhetnek. Ehhez, illetve adataik szervezők általi kezeléséhez a résztvevő törvényes képviselő (szülő) – az online regisztrációs lap megfelelő részének elfogadásával járulnak hozzá.

A résztvevők a verseny során kötelesek a zsűri, valamint a szervezők utasításait követni, és a feladatok megoldására megszabott határidőket betartani.

Kanada, 2022. január 6.